Tjenester
Startside Tjenester Aktuelt

Timebestilling

Vanlige legetimer: Bestilling kan skje på SMS, telefon, fax eller ved å komme innom. Våre medarbeidere vil prioritere ut fra aktuell problemstilling.

Timer som ikke avbestilles innen  24 timer før, vil bli belastet.

 

Øyeblikkelig hjelp: Vi har hver dag satt av et fast antall timer til øyeblikkelig hjelp. Disse er forbeholdt pasienter som er blitt syke og trenger legetime samme dag. Bestilling kan skje via telefon eller ved oppmøte på legesenteret. Vi prøver å strekke oss for å gi flest mulig et tilbud. Dersom fastlegen din har full timeliste, eller ikke er tilstede den aktuelle dagen, vil du kunne få tilbud om time hos en av de andre legene på senteret.

NB! Ved akutte tilstander kontaktes 113 eller legevakt.

 

Bestilling av resepter, henvisninger, attester o.l.

Det enkleste er dersom dette gjøres i forbindelse med at du har time hos legen. Ellers kan bestilling skje via telefon, fax eller ved oppmøte på legesenteret. Fornyelse av resept på  faste medisiner kan også sendes på SMS. Dersom ikke annet er avtalt,  vil enkle henvisninger og attester kunne hentes etter lunsj neste virkedag. Resepter sendes elektronisk og kan hentes på apoteket neste dag. Ved bestilling av resept på nye medisiner, vær forberedt på at legen vil ønske å snakke med deg. Ha da alltid medisinpakning med dosering fra lege, eventuelt foreløpig epikrise fra sykehusopphold, tilgjengelig. Ved henvisninger og attester som ikke tidligere har vært drøftet med lege, vil legen som regel også ønske å snakke med deg, enten på telefon, eller på en konsultasjon.

 

Sykemelding

Sykemelding kan kun skrives etter at lege har vurdert tilstanden, og vil som hovedregel kreve at du kommer til en legetime. I tilfeller der legen kjenner pasienten og situasjonen godt, kan en telefonkonsultasjon være tilstrekkelig. Vi minner om at sykemeldinger ikke kan tilbakedateres. Det er derfor viktig at du tar kontakt den første dagen du trenger sykemelding.

 

Prøvetaking

På Solgården legesenter tar vi blodprøver, urinprøver, andre laboratorieprøver, EKG, spirometri og 24-timers blodtrykkregistrering. Vi fjerner sting, skifter på sår o.l. Siste frist for å ta blodprøver er kl. 15. Prøver skal være rekvirert av lege. Har du symptomer på urinveisinfeksjon, sår som trenger skift, eller sting som skal fjernes, kan du komme innom uten å ha bestilt time på forhånd. Våre medarbeidere vil da ta i mot deg og kontakte lege ved behov.

 

Hjemmebesøk

Vi reiser på hjemmebesøk til våre pasienter etter avtale. Dette vil skje mer unntaksvis, da vi som hovedregel ønsker at konsultasjon skjer på legesenteret der vi har større mulighet for en grundig undersøkelse. Ved akutt behov for hjemmebesøk, vil vi oftest måtte henvise til legevakt.